support your game

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 5 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v sounáležitosti se zákonem – nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR). Správcem osobním údajů je Squashtime.cz

2. Kupující si je vědom svých práv o ochraně osobních údajů a souhlasí s jejich zpracováním. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta, realizaci a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a marketingové účely prodávajícího. Jedná se o zpracováni těchto osobních údajů: Jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, fakturační údaje, telefonní a emailový kontakt kupujícího. Nezvolí-li kupující jinak, souhlasí také se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budeme uchovávat po nezbytně nutnou dobu, maximálně však 10 let, kdy informace používáme pro náš provoz nebo informace uchováváme ve lhůtách stanovených zákony a předpisy. Adresáti našeho newsletteru jsou evidováni a jejich osobní údaje ukládány po dobu, dokud se neodhlásí z odběru informací o našich službách. Squashtime.cz nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci či třetím stranám vyjma dat a údajů bez kterých bychom nebyli schopni poskytovat naše služby, nebo pokud je to vyžadováno zákony a předpisy. Za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) máte právo požadovat od squashtime.cz přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, nebo výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu správné a pravdivé informace o svých osobních údajích a potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.